2007: Psychische vermoeidheid en pijnklachten verminderen significant 
Effecten van stoelmassage, volgens de TouchPro Europe methode, op de ervaren gezondheid van werknemers. 
Door Drs. Freeke de Bresser, Dr. Catelijne Joling en Dr. Inge Houkes.

In deze studie is onderzocht of een stoelmassage interventie, volgens de TouchPro Europe methode, effect heeft op de ervaren gezondheid van werknemers. Hiertoe is een gerandomiseerd experiment uitgevoerd bij 76 kantoormedewerkers. De interventiegroep heeft 16 weken, éénmaal per week, stoelmassage ontvangen. De controlegroep heeft geen massage ontvangen.

Uit de resultaten bleek dat bij de interventiegroep psychische vermoeidheid en klachten aan het bewegingsapparaat significant verminderd waren ten opzichte van de controlegroep. Als werknemers gedurende langere tijd moeten werken in een situatie die hun mentale en emotionele belastbaarheid te boven gaat, is de kans groot dat zij last krijgen van allerlei psychische en lichamelijke klachten, die op termijn kunnen leiden tot ziekte.

Naast fitness en relaxatie bestaat er op dit gebied tegenwoordig ook stoelmassage als preventiemiddel. De veronderstelling is dat door middel van drukpuntmassage de conditie van het lichaam bevorderd wordt en aan het werk gerelateerde ziekten, zoals RSI en de symptomen van stress, voorkomen kunnen worden.

2005: Bij 75% van de mensen verdwijnen klachten of nemen sterk af
Deelonderzoek naar de effecten van TPE stoelmassage door Joy Fang

Bij de intake hadden de 17 deelnemers aan het onderzoek samen 79 klachten (=100 %). De onderzoekresultaten en de eindevaluatie laten de volgende resultaten zien:

Klachten verdwenen: 30,4% (24 klachten)

Klachten sterk afgenomen: 40,5% (32 klachten)

Klachten min of meer hetzelfde gebleven: 29,1% (23 klachten)

Spanningsniveau gedaald: 87,5%

Helderheid toegenomen: 79,9%

Impact werkdruk afgenomen: 80,4%

2002: Doeltreffende methode om pijn en spanning te verminderen
Universiteit van Maastricht

Uit een kleinschalig onderzoek aan de universiteit van Maastricht bleek dat stoelmassage een doeltreffende maatregel is om klachten aan het bewegingsapparaat en spanningsklachten te verminderen. Het betrof hier een evaluatie van stoelmassages, die gedurende een half jaar uitgevoerd zijn bij 41 personen. Er is gevraagd naar het niveau van klachten bij de start van de stoelmassage en erna. De masseur maakt van iedere medewerker een voortgangsformulier. Een uitsplitsing werd gemaakt naar SBA-klachten (klachten van nek/rug/armen) en spanningsklachten. Bij 19 medewerk(st)ers was er een afname van SBA-klachten. Wat spanningsklachten betreft was er een vermindering van het klachtenniveau bij 20 personen.

Wilt u ook van uw pijnklachten of stress af of uw medewerkers een stoelmassage aanbieden? Neem contact op via  of bel 06-40718237.