RSI (Repetitive Strain Injury) en CANS (Complaints Arms Neck Shoulder) is een verzamelnaam voor allerlei ziektebeelden die op enige wijze gerelateerd zijn aan arbeid en de herhaalde bewegingen, krachtsinspanningen en belastende houdingen die daarbij optreden. Werkdruk en stress spelen een rol, omdat deze leiden tot verhoogde spierspanning. Zo is ook gebrek aan beweging een risicofactor, omdat dit leidt tot verminderde doorbloeding en verhoogde spierspanning in bijvoorbeeld de nek/schoudergordel.

Om RSI / CANS en muisarmklachten te voorkomen en een gezonde werkhouding te bevorderen, is het belangrijk dat werknemers zich bewust zijn van deze risicofactoren.

Alle medewerkers van bedrijven waar met computers of regelmatig met kleine repeterende (kort-cyclisch) bewegingen in een statische houding wordt gewerkt, lopen risico. Steeds meer ondernemers die met stoelmassage investeren in een preventief gezondheidsbeleid ervaren het rendement. Dit komt mede tot uiting in een daling van het RSI / CANS gerelateerde ziekteverzuim en in een toename van de arbeidsmotivatie bij de medewerkers.

Wilt u meer weten? Bel Ben de Graaf op 06 40718237 of maak een afspraak voor een proef massage via .